उद्योग दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजपत्रहरु


१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी

२. इजाजत पत्र

३. उद्योग दर्ता “ ख “ फाराम रीतपूर्वक भरेको

४. स्वीकृत आ‌ इ‌ इ‌ तथा इ आइ ए प्र तिवेदन

५. कम्पनीको हकमा कम्पनी सम्वन्धित कागजात जस्तै प्रमाणपत्र , नियमावली प्रवन्धपत्र र सो साथ दिने पत्र

६. कम्पनीको अधिकृत पूंजी र उद्देश्य उद्योगको कूल पूंजी र उद्देश्यसंग मेल खाएको

७. उद्योग न . पा .र गा . वि . स . क्षेत्रमा राख्न पाईने हो , होइन


८. अन्तरष्ट्रिय सीमानादेखिको दूरी

९. न. पा .र गा . वि . स . को सिफारिस सहितको चौतर्फी संधियारको सहमति पत्र

१०. अन्य निकायको सहमति आवश्यक

११ . जग्गाधनीको संझौता भए नभएको

घरेलु तथा साना उद्योग बिभागबाट

प्रकाशित मितिः     २७ मंसिर २०७५, बिहीबार ०८:१२  |