अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद असोज मसान्तसम्म थप


नेपालगन्ज ३२ साउन : अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद थप गरिएको छ ।

साउन ३० गतेको मन्त्रस्तिरीय बैठकको निर्णय अनुसार, आगामी असोज मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो ।

कोरोनाका कारण म्याद थपको निर्णय लिनुपरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।


अन्तःशुल्क साउन महिनाको मसान्तसम्म बुझाउनुपनर्छ ।

प्रकाशित मितिः     5:15:40 PM  |