​फर्म दर्ता,नविकरण​ प्राइभेट फर्म दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु जानकारी राखौं


१. निर्धारित ढाचाको दर्खास्त फारम र कवुलियतनामा ।
२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सक्कल नागरिकता साथ सम्बन्धित ब्यक्ति स्वंम उपस्थिती हुनुपर्ने ।
३. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ (तीन) प्रति ।
४. मनिचेन्जर कारोबार गर्ने फर्मको लागि नेपाल रास्ट्र बैंकको सहमति पत्र ।
५. औषधिको कारोबार गर्ने फर्मको लागि औषधि ब्यबस्था विभागको सिफारिस पत्र वा अनुमति पत्र ।

प्राइभेट फर्म नविकरणको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

१. करचुक्ताको प्रमाण पत्र ।
२. अडिट रिपोर्ट (यदि पूजी ५० लाख भन्दा बढी भएमा) ।

स्रोत : वाणिज्य विभागको वेयभसाइडबाट


 

प्रकाशित मितिः     9:41:00 PM  |