भा. रु. २००,५००, १०००, २००० नोट बारे राष्ट्र« बैंकको परिपत्रप्रकाशित मितिः     ७ माघ २०७५, सोमबार ०९:२५  |