कर संकलनमा सहयोगी बैंकहरु


 १.  के मैले आफ्नो खाता भएको बैंकमा नै कर वापतको रकम दाखिला गर्न सक्छु ? 
-अहँ, सक्नुहुन्न । नेपाल सरकारले राजस्व बुझ्न स्वीकृती दिएका बैंकहरूमा मात्रकर वापतको रकम
दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ ।

२.नेपाल सरकारले राजस्व बुझ्न स्वीकृती दिएका बैंकहरू कुन कुन हुन ? स्वीकृती दिएका बैंकहरू कुन कुन हुन ? 

-नेपाल राष्ट््र बैंकका तोकिएका शाखाहरू ।
-राष्ट््िरय बाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखाहरू ।
-नेपाल बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाहरू ।
-एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाहरू ।
-नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाहरू ।

प्रकाशित मितिः     २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०७:३३  |